One Comment Add yours

  1. Phạm Thị Quỳnh Hoa says:

    Tôi muốn mua 1 thùng xốp có kích thước dài:67cm, rộng:28cm, cao: 30cm. Bên đó có không? Kích thước tương đối thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *