T7. Th6 25th, 2022

Thẻ: Có được mang rượu lên máy bay không ?