5 (100%) 1 vote

Thùng xốp đựng mực khô đi máy bay