5 (100%) 1 vote

Thùng xốp đựng hải sản đi máy bay