5 (100%) 1 vote

Thùng xốp đựng đá khô gửi máy bay